DM14_Topb-90px-1
Velkommen til Decor Marketing .img { position: absolute; overflow: visible; resize: both; margin-left: auto; margin-right: auto; }
Tilbage
Overskrift
Intranet med automatisk visning af bl.a mærkedage
Intranet og ekstranet til servicering og styring af informationer til bestemte målgrupper via Internettet har de seneste 10 år fyldt meget i vor forretning og vi udfordres løbende med mange spændende opgaver fra vore kunder, hvor bestemte behov ønskes opfyldt, behov som kan være begrundet med ønsker om at opnå besparelser i organisationen, flytte manuelle funktioner til automatiske, sikre større ensartethed og fjerne fejlkilder, øge informationsniveauet - baggrunden kan være mange og mulighederne er ligeså mangfoldige.

Vi har her senest til 3 af vore kunder opbygget interne medarbejderdatabaser, hvor man fra et centralt arkiv, i 2 af tilfældene fra det centrale login arkiv, gør brug af stamdata til løsning af forskellige opgaver, f.eks

  • Mere viden er mere magt!!telefon- og kontaktlister (anvendes i offentlig samt interne versioner)
  • personaleadministration med effektiv overblik over anciennitet, ansættelsesdato, nøgler, pårørende etc.
  • viden- og kompetenceoversigter (anvendes i offentlig samt interne versioner)
  • opgave- og ansvarslister (anvendes i interne versioner som tilpasses automatisk alt efter hvem der ser dem)

Ovennævnte centrale arkiv, betyder at stamdata kun skal vedligeholdes et sted, informationer kommer kun ud til dem de er tiltænkt, oplysninger kan findes over alt, hvor der er behov og Internetadgang, fejlmargin er markant reduceret - sidst men ikke mindst, så kan helt nye funktioner meget enkelt opbygges med baggrund i den allerede eksisterende database!

Vi har her senest leveret ovennævnte databasetyper til bl.a Sintex A/S i Hobro, Ventek AS i Nibe og til AgroSkolen i Herning, heraf er 2 afløsningerne udbygget med specielle funktioner, som bl.a betyder at man ved login automatisk får vist, hvem der har fødselsdag og hvem der har ansættelsesdag.

Har du også specielle funktioner i din virksomhed, hvor du ønsker at effektivisere, optimere fejlkilder eller øge informationsniveauet, enten over for ledelse, medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder eller generelt, så kontakt os på 70236003 og lad os tage en uforpligtigende snak om dine behov!

Læs evt. om vor egen baggrund via linket her .... Baggrund!

  1. Forfatter:
    Bjarke G Edvars
  1. Dato:
    20-10-2009

Modtag Decor's nyhedsbrev: ...  Tilmeld dig til her ....

DECOR MARKETING - Layout & Internet
T: 7023 6003  M: INFO@DECOR.DK